Új jelszó kérése
Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

(Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF) 

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

Cégnév: Gáspár és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Szervező Betéti Társaság    
Rövidet cégnév: Gáspár Bt.

Ország: Magyar

Irányítószám: 1214

Város: Budapest

Utca / Házszám: Zrínyi u. 3.

Telefonszám: +36-20/9457-099

Fax szám: +36-1/278-0224

Email cím: info@colormix.hu

Adószám: 28248035-2-43

Cégjegyzékszám: 0106115764

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Működési engedély száma: VII-29263/2011, VII-36135-1/2015

Nyilvántartásba vevő jegyző: Dr. Szeles Gábor, Budapest XXI.

Bankszámlaszám: 12012156-00161148-00100002

Személyes átvétel címe és ideje: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. földszint 15. H-P. munkanapokon, 
telefonos időpont egyeztetést követő időpontban. (Csepel Központi Irodaház)

Kapcsolattartó: Gáspár János

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-20/9457-099

Kapcsolattartó e-mail címe: gaspar.j@colormix.hu

Tárhely szolgáltató: MediaCenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3.

Tárhely szolgáltató elérhetőségei: Telefon:+36-76/575-023  E-mail: mediacenter@mediacenter.hu1.2 A Vásárló

Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító

A Szolgáltató saját futárja, vagy a Szolgáltató által megbízott szállítmányozó futárszolgálatok: 

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
  2351 Alsónémedi - Északi Ipartelep, GLS Európa u. 2. 
  Tel.: +36-29/886-670
  Fax.: +36-29/886-610
  E-mail: info@gls-hungary.com

- Sprinter Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pontos szállítás)
  1097 Budapest, Táblás u. 39.
  Tel.: +36-1/8036-300
  E-mail: pickpackpont@sprinter.hu

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház (colormix.hu) szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. 
Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat Vásárló által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének, az az áru, szolgáltatás igénybevételének az előfeltétele. 

2.2 Az ÁSZF hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-t részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház szolgáltatást biztosítja.

2.3 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

3. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai 

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az Webáruházon keresztül eljuttatja hozzánk. A rendszer a megrendelést követően küld egy automata visszaigazoló e-mailt, amely tájékoztatja arról, hogy a megrendelés beérkezett a rendszerbe, és egyúttal a megrendelés megerősítésére vonatkozó linket is, melyre való kattintással megtudja erősíteni a vásárlási szándékát amennyiben valóban Ön küldte el a megrendelést hozzánk, a rendelés alkalmával megadott e-mail címről. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás, nem minősül a Szolgáltató (Gáspár Bt.) által a megrendelés elfogadásának, és így még nem jött létre a szerződés! A megrendelése általában akkor lép életbe (a szerződés létrejötte), ha az online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk, és tájékoztatjuk a termék kiszállításának vagy átvételi lehetőségének várható időpontjáról. 

Az ÁSZF 1.1 pontjában olvasható elérhetőségeinken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. A Gáspár és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató, Szervező Betéti Társaság (SpiderShop.hu) és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. 

A termékoldalakon található árak: az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát minden előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.

A termékoldalon található termék leírások és fotók, csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért, a rendszerben előforduló esetleges hibákért, semmilyen felelősséget nem vállalunk! 

4. Az elállás/felmondás joga 

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendeletben részletesen
rögzített feltétel nélküli elállás/felmondás jogával.

Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat/felmondhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti.  

4.1 Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog: 

a) A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

b) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ.

c) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére előállított termékek tartoznak.

d) Az elállási vagy felmondási jog hiánya romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

A gyorsan romlandó termékek körébe tartoznak például a vágott virág.

e) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

f) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

g) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

h) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

i) Az elállási vagy felmondási jog hiánya lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hang- és képfelvételek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek kapcsán a Korm. rendelet azt fogalmazza meg, hogy a fogyasztó akkor nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a csomagolást már felbontotta (felbontatlan csomagolás esetén természetesen az átvételtől számított 14 napon belül gyakorolható az elállási jog). A csomagolás felbontása esetén ugyanis lehetővé válik a fogyasztó számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amely sértené a szerzői jog jogosultjának érdekeit.

j) Az elállási vagy felmondási jog hiánya hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében.

Az előfizetéses szerződések tekintetében ugyanakkor az általános szabályok szerint gyakorolható a – jövőre nézve hatályos – felmondási jog.

k) Az elállási vagy felmondási jog hiánya nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

l) Az elállási vagy felmondási jog hiánya lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

m) A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

Ilyen például az internetes felületről megvásárolható (letölthető) játék, zene, háttérkép stb.

Nyilatkozat-minta

A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja ezen nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

Nyilatkozatminta letöltése: kattintás ide
 

A Vásárlói átvétel dátumát bizonyíthatja például a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. Csomagpontokat szerződött vállalkozók működtetik, csomag visszajuttatása csak a cég telephelyére lehetséges: Gáspár Bt. 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. fszt. 15. 

A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. Elállásnál a Gáspár és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató, Szervező Betéti Társaság kötelességet vállal a Vevő által kifizetett teljes összeg (vételár) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belüli visszatérítésére. 

Társaságunk követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, illetve a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

5. Szavatosság - Jótálás

A Gáspár és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató, Szervező Betéti Társaság szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, 151/2003. (IX. 22.) a 6:159. § (2), 6:166. §, 6:157. § (1) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például nyomtatóra, számítógépre vonatkozik, ami általában 1 év, kivéve, ha a gyártó másképpen nyilatkozik. A Vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását Webáruházunk felé a következő elérhetőségeken:

E-mailbe: info@colormix.huTelefonon: +36-20/9457-099 
Levélben: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. fszt. 15.

Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, a vételár csökkentését vagy a vételár-visszatérítési igényét (ún. elállást). 
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben Társaságunk nem jelölte meg a leértékelés okát, illetve a termék azon részére vonatkozóan, amely nem volt hibás, vagy hibás volt, de erről a fogyasztó nem tud(hat)ott.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleleteket 
IDE KLIKKELVE tekintheti meg.
 

6. Jogviták

Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. 
2015. szeptember 11-től a fogyasztóvédelmi törvény 1997. évi CLV. törvény, röviden: Fgytv.) megváltozott.

(1a) * A tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés és az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni. 

 (8) * A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. 

A Gáspár Bt. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében, igénybe veszi a Békéltető Testületi eljárást. 

A békéltető testületek elérhetőségei 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu

                   info@baranyabekeltetes.hu
 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

                   bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Békéltető Testület


Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

               bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Békéltető Testület


Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Békéltető Testület


Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei 
Békéltető Testület


Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Békéltető Testület


Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu
                 zmbekelteto@zmkik.hu
 


7. A fogyasztói jogviták online rendezése:

Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, a következő honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését online: Online vitarendezés

Ehhez szüksége lesz honlapunk e-mail címére is, ami az info@colormix.hu

A jogviták online rendezése esetében a két félnek közös megegyezéssel kell kiválasztania a vitarendezési testületet. Mindegyik vitarendezési testületnek saját eljárási szabályai vannak. A vitarendezési eljárás általában egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb, mint bírósághoz fordulni. Vitarendezési testületek

Az eljárásnak 4 fő szakasza van, melyek mindegyik online végezhető: 

1. Panasz benyújtása

2. A vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel

3. Panaszkezelés a vitarendezési testület által

4. Eredmény és a panasztételi eljárás lezárása

 

8. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei, az interneten keresztül történő megrendelés esetén

A Webáruház felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára. A menüpontok segítségével könnyedén navigálhat a Webáruházban. 

A Webáruházban található termékek között a KATEGÓRIÁK megnevezés alatt található megnevezett termék kategóriák menüpontok segítségével böngészhet. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott a kiválasztott termékre kattintva, megtekintheti a termékek rövid leírását, bruttó árát, egyéb választható tulajdonságait stb... A "Kosárba" jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. 

Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére, a termék nevére vagy a "Részletek" feliratra. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről rövid tájékoztatást, illetve amennyiben van a termékhez részletesebb leírás, akkor a "Részletes leírás" menüszalagra kattintva kaphat teljesebb értékű információt. 

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés.

Lehetőség van keresésre is. Keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a termékek menüpont esetén. Amennyiben a keresett termék közül több található (pl. más-más gyártó), ugyan úgy lehetőség van bármelyik termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is mint a termék menüpontok esetén. 

A kosár tartalmát a "Kosár" menüpont segítségével is ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt, kattintson a "Megrendelés" gombra. 

8.1 Megrendelés - vásárlás

Megrendelésekor meg kell adnia az adatait, amelyek szükségesek a számla kitöltéséhez, a kapcsolattartáshoz illetve szállítás lebonyolításához. Ezeket az adatokat az adatlapon megadhatja úgy, hogy nem regisztrál a rendszerünkben (Regisztráció nélkül vásárolok), amennyiben a későbbiekben nem tervez vásárlást, vagy regisztrál, és ilyenkor a rendszer tárolja az adatait, hogy a legközelebbi vásárlás alkalmával, email címével és az Ön által megadott jelszóval belépve, a szokásos módon, egyéb adatbekérés nélkül egyszerűen vásárolhasson.

A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár! 

Ha Ön regisztrált Vásárló, de elfelejtette jelszavát, akkor használja az "Elfelejtettem a jelszavamat>>" menüpontot.

Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor ez után az Ön által megadott email címre elküldünk egy automatikusan generált új jelszót.

Bejelentkezés után az új jelszavát módosíthatja a "Profil" -> "Adatmódosítás" menüpontban. 

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli semminemű felelőség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelenek számára bármely okból, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

8.2 Belépés:

Belépést a "Belépés" ablak segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belép gombot. Ha sikeres a belépés, akkor a "Profil" menüre kattintva a "Megrendelések" fülön megtalálja korábbi és az aktulis rendeléseit, a "Kedvencek" fülre kattintva az Ön által korábban kedvencként megjelölt termékeket találja, mely funkció segítségével, keresés nélkül gyorsabban a kosárba helyezheti új vásárlása alkalmával a kedvenc termékeit.

Az "Adatmódosítás" fülre kattintva módosíthatja adatait és a "Kilép" fülre kattintva kiléphet Webáruházunkból. 

8.3 Megrendelés - Fizetés

Az Ön által megvásárolni kívánt terméket a "Kosárba" gomb megnyomásával tudja vásárlói kosarába helyezni. Ha még szeretne vásárolni, akkor folytatni tudja a megrendelését.
Ha megrendelni szeretné a korábban kosárba helyezett terméket, a "Megrendelés" gombra kattintva eljut a 

"1. Adatok megadása -> 2. Szállítás és fizetés -> 3. Adatok ellenőrzése és Megrendel" oldalakra, és minden oldalon ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb lehetőségeket. A beállítások végén megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, melyet ellenőriznie kell, valamint kérjük hogy ezen a ponton, a megjegyzés rovatban adja meg azt  a napközbeni időpontot tól-tőlig, amely időpont alkalmas Önnek az áru átvételére. Ha minden rendben van, akkor előszőr a kis négyzetbe kattintva el kell fogadnia az Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót és utána a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. 

Véglegesítés után, felugrik egy figyelmeztető ablak, ami arra figyelmeztet, hogy Ön kap automatikus megrendelés visszaigazolást a rendelés folyamán megadott email címre, ahol is a "Megerősítem a rendelést!" linkre kattintva meg kell erősítenie rendelését. Erre a funkcióra biztonsági szempontból van szükség, hogy véletlenül se rendeljen Ön helyett más, amely rendelésről Ön nem tud.

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil -> Megrendelések" fül menüben. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit az adott áruházba elküldött. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. 

9. Garanciális feltételek a tonerekre, patronokra, nyomtatókazettákra vonatkozólag 

* A hibás tonerek, patronok, illetve nyomtatókazetták garanciális cseréjére, illetve javítására, szükség van egy minta nyomatra, "tesztoldal", amit a hibás kellékkel nyomtattak, és látható rajta a hibajelenség!

* A hibás kelléket, a minta nyomattal és a vásárlást igazoló számlamásolattal postai vagy egyéb úton juttassák el részünkre.

* Az utánvéttel, vagy portóval feladott csomagot nem fogadjuk el! 
  Garanciális hiba esetén az oda-vissza szállítás költségét Budapesten belül átvállaljuk, mert Cégünk vállalja a garanciális      
  nyomtatókellékek egyeztetett időben való ingyenes oda-vissza szállítását. 
  Vidéki Ügyfeleinknek csak a hibás nyomtatókellék hozzánk való eljuttatásáról kell gondoskodnia a saját költségén, viszont jogos reklamáció esetén a nyomtatókellékek visszajuttásának költségét Cégünk átvállalja. 

* A hozzánk eljuttatott terméket, annak bevizsgálása után, (amennyiben megállapítást nyert, hogy hibás a termék) díjmentesen cseréljük. A bevizsgálás átlagos ideje 14 nap. Nem cserélhető az a nyomtatókellék, amely töltöttségi szintje 50%-nál alacsonyabb (50%-nál többet nyomtattak vele).

10. Szállítási díjak, Fizetési feltételek: 

Szállítási díjakról az "Információk" menüben található "Szállítás" fülre kattintva tájékozódhat.

Átutalással (halasztott fizetési mód) fizetési mód választásakor: késedelmes teljesítés esetén, a követelés érvényesítésével járó többletköltség, a vevőt terheli!
Cégünk kinnlevőségeinek behajtására behajtócég segítségét vesszük igénybe!

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató 

Az adatkezelő (a továbbiakban mint Webáruház Szolgáltató) adatai


Cégnév: Gáspár és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Szervező Betéti Társaság    
Rövidet cégnév: Gáspár Bt.

Ország: Magyar

Irányítószám: 1214

Város: Budapest

Utca / Házszám: Zrínyi u. 3.

Telefonszám: +36-20/9457-099

Fax szám: +36-1/278-0224

Email cím: info@colormix.hu

Adószám: 28248035-2-43

Cégjegyzékszám: 0106115764

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Működési engedély száma: VII-29263/2011, VII-36135-1/2015

Nyilvántartásba vevő jegyző: Dr. Szeles Gábor, Budapest XXI.

Bankszámlaszám: 12012156-00161148-00100002

Személyes átvétel címe és ideje: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. földszint 15. H-P. munkanapokon, 
telefonos időpont egyeztetést követő időpontban. (Csepel Központi Irodaház)

Kapcsolattartó: Gáspár János

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-20/9457-099

Kapcsolattartó e-mail címe: gaspar.j@colormix.hu

Tárhely szolgáltató: MediaCenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3.

Tárhely szolgáltató elérhetőségei: Telefon:+36-76/575-023  E-mail: mediacenter@mediacenter.hu

A Felhasználó: 
Aki a webáruház internetes felületén keresztül böngészik, érdeklődik termékekkel és a szolgáltatásunkkal kapcsolatban, illetve aki a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

A Szállító:

A Szolgáltató saját futárja, vagy a Szolgáltató által megbízott szállítmányozó futárszolgálatok: 

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
  2351 Alsónémedi - Északi Ipartelep, GLS Európa u. 2. 
  Tel.: +36-29/886-670
  Fax.: +36-29/886-610
  
E-mail: info@gls-hungary.com

Sprinter Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pontos szállítás)
  1097 Budapest, Táblás u. 39.
  Tel.: +36-1/8036-300
  E-mail: pickpackpont@sprinter.hu


Az adatkezelés megnevezése, tartalma:
"A Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, valamint a hírlevelünkre feliratkozók rendszeres értesítése újdonságainkról, akcióinkról." megnevezésű adatkezelés.

Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen tájékoztató feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webárúház oldalán. A Gáspár és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató, Szervező Betéti Társaság, a továbbiakban a "Webáruház Szolgáltató" fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikor történő megváltoztatására. A Webáruház Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi tájékoztató tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely a jelen tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. A Webáruház Szolgáltató elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
A Webáruház Szolgáltató számára alapvető cél a Felhasználók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Webáruház Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket a Webáruház Szolgáltató saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. A Webáruház Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.


 A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Adószám: 24868291-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-186759; E-mail: info@arukereso.hu; Web: www.arukareso.hu) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat, az Online Comparsion Shopping Kft. (a www.arukereso.hu) az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.


A webáruházban adatkezelést a Webáruház Szolgáltató végez, a "www.arukereso.hu"-n kívüli, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok Szállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Más országba (külföldre) a webáruház üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Webáruház Szolgáltató korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán a Webáruház Szolgáltató különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház Felhasználó a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak a szükséges adatok megadása (regisztráció nélküli vagy regisztráció utáni vásárlás) után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Webáruház Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (Felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. A Webáruház Szolgáltató az egyes Felhasználó adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kéréseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 25 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A Webáruház Szolgáltató nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak a Webáruház Szolgáltató által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a Felhasználó IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a webáruház üzemeltető nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Cookie
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a Felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
• Analitika, követés cookie
• Webhelyen keresztüli követés
• Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a Felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a Felhasználó számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a Felhasználó jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a Felhasználó által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerülnek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Webáruház Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat a Webáruház Szolgáltató kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröltessen a regisztrációs adatbázisból.


Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált Felhasználó, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja nevét és e-mail címét.


A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót, valamint elfogadja hogy a Webáruház Szolgáltató hírlevelet küldjön a részére. 

A hírlevélre való feliratkozás törlését a Felhasználó bármikor kérheti a Webáruház Szolgáltatótól, vagy a kiküldött hírlevélben található "Leiratkozás" linkre kattintva leiratkozhat a hírlevelek további fogadásáról, illetve amennyiben regisztrált Felhasználó, úgy a webáruházba történő belépést követően, az ADATMÓDOSÍTÁS szövegre (linkre) kattintva, a Hírlevél feliratkozás checkboxban lévő pipa eltávolításával és utána a módosítás gombra kattintva is leíratkozhat a további hírlevelek fogadásáról.

Jogorvoslat
Ha a vásárló úgy érzi, hogy a Webáruház Szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.